HBE-hus

 • slide
 • slide
 • slide

Modernt träbyggande

Ett komplett hus uppfört med element i HBE-systemtet uppfyller alla krav vilka ställs för moderna byggnader:

 • unik kvalitet tack vare en hög prefabriceringsgrad och därmed kort leveranstid;
 • valfri konfiguration och möjlighet till individuell anpassning av designen tack vare byggelement med stora ytor;
 • säker och externt kontrollerad byggråvara;
 • behagligt inneklimat som reglerar fuktigheten tack vare uppförande med diffusionsmetoden (trät har en förmåga att absorbera och sedan avge fukt vilket bidrar till en optimal fuktnivå);
 • gedigen ljud- och brandskydd;
 • trät har den högsta förmågan att ackumulera värme av alla standard byggmaterial vilket gör att man får en bättre värmeisolering sommartid. Värmen som kommer från solenergin absorberas och hålls kvar under en lång tid och bara en liten del av den tränger in i byggnaden. Nattetid avges det ackumulerade värmeöverskottet till omgivningen utomhus. På vintern fungerar mekanismen omvänt och svarar för mycket god värmeisoleringsförmåga och behagligt inneklimat;
 • valfri fasadbehandling (puts, klinker eller träpanel) öppnar upp för talrika designmöjligheter inom ramen för både modern och klassisk arkitektur;
 • träts beständighet i kombination med förmågan att under en lång tid lagra CO2, bidrar till en positiv miljöbalans; Inget konkurrerande byggmaterial kan utvinnas, bearbetas och användas med så liten energianvändning och samtidigt vid en låg miljöpåverkan. Enstaka väggkonstruktionselement kan skäras med hög precision med hjälp av CNC-styrda maskiner vilket ger en perfekt passform. Väggar, innertak och yttertak uppförs väldigt snabbt på arbetsplatsen och sammanbinds med noggrant utvalda och statiskt beräknade förbandselement. En konstruktion som uppförs på det viset är omedelbart klar för fortsatta byggarbeten. Eftersom byggelementen i sig har ångisolerande egenskaper är det endast fogarna mellan dem som måste vara helt täta. "Blower-Door” täthetsprovningen visar en luftgenomsläpplighet som kraftigt understiger 1h. En annan fördel är ytor vilka är väldigt lätta att bearbeta;
 • montaget av överskåp och annan utrustning kan utföras direkt i trät. Träytor kan lämnas synliga eller täckas med gipsskivor. Även senare ut- och tillbyggnader utgör inte något problem heller;

i Tyskland har man uppfört byggnader av fasta träkomponenter med höjder upp till 6 våningsplan enligt i landet gällande bygglagstiftning. År 2008 i Berlin restes en första byggnad med 7 våningsplan med användande av denna teknik.

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska