BSH-Limträ

LIMTRÄ – HIGH-TECH FRÅN NATUREN FÖR TRÄBYGGANDET

Limträ (BSH) är sedan många år uppskattat och högvärdigt produkt av helträd för konstruktionsändamål. BSH består av minst tre parallellt limmade torkade brädor eller lameller av mjukt trä.

Till följd av sortering av utgångsmaterialet efter dess hållfasthet och dess homogenisering tack vare skiktkonstruktion förbättras materialets egenskaper som uppvisar mycket högre hållfasthet än klassiskt byggträ.

BSH-trät är ett formstabilt, lätt bearbetbart och i hög grad skadefritt byggmaterial.

Limträ med hänsyn till sin höga hållfasthet och styvhet utmärker sig särskilt med:

 • möjlighet att användas i bärande konstruktioner med stora spännvidder och belastningar,
 • stor formstabilitet och låg träfuktighet,
 • högvärdigt, naturligt utseende för alla byggelement vilka ska uppfylla höga estetiska krav,
 • byggelement av BSH kan uppfylla höga brandskyddskrav,
 • vid lämpligt träskydd under byggprocessen, tack vare låg träfuktighet kan man avstå från kemiska träskydd,
 • BSH-trät är lämpligt som byggmaterial i kemiskt aggressiva miljöer.
Drewno klejone

BSH-TRÄ – KVALITETSCERTIFIKAT

 • förbättring av utgångsmaterialet tack vare homogenisering och sortering efter hållfasthet;
 • hög hållfasthet och styvhet;
 • teknisk torkning upp till en fukthalt på 12% (max. 15%);
 • olika ytkvaliteter kan förekomma;
  • industrikvalitet för osynliga repor;
  • visuell kvalitet för synliga repor;
 • möjlighet att leverera mycket stora mått;
 • stabil form och skademinimering;
 • definierad måttstabilitet enligt EN 390;
 • noggrann produktkontroll.
Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska